REFERENCE

PŘÍSTAVBA KLINIKY SV. KLIMENTA
UL. KOSTELNÍ, P.Č. 2118/9, K.Ú. HOLEŠOVICE, 170 00, PRAHA 7
DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY
________________________________________

REKONSTRUKCE KASINA
BUDOVATELŮ 10 / 3396, JABLONEC NAD NISOU
DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ
________________________________________

STAVEBNÍ ÚPRAVY, NÁSTAVBA PODKROVÍ A PŘÍSTAVBA VÝTAHU BYTOVÉHO DOMU
FRANCOUZSKÁ Č.P. 467, PRAHA 10
SPOLEČNÁ DOKUMENTACE PRO VYDÁNÍ SPOLEČNÉHO ÚZEMNÍHO ROZHODNUTÍ A STAVEBNÍHO POVOLENÍ
________________________________________

OBYTNÁ ZÓNA BŘEZINKA II
NA POZEMKU P.Č. 427/361, K.Ú. BŘEZINĚVES
DOKUMENTACE PRO ÚZEMNÍ ŘÍZENÍ
________________________________________

ÚPRAVA LOBBY V HOTELU JOSEF
RYBNÁ 20, PRAHA 1
DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY
________________________________________

STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU Č.003 LODĚNICE
DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY
________________________________________

KS PRAHA - PASPORTIZACE ELEKTROINSTALAČNÍ SÍTĚ
NÁM. KINSKÝCH 234/5, 150 75 PRAHA 5 - SMÍCHOV
________________________________________

NOVOSTAVBA RODINNÉHO DOMU
UL. LILIOVÁ, CHÝNĚ
DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY
________________________________________

RODINNÝ DŮM MRŠTÍKOVA
PARC.Č. 898 + 899, K.Ú. STRAŠNICE 731943, PRAHA 10
DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY
________________________________________

ARCELORMITTAL OSTRAVA - ZVYŠOVÁNÍ ÚČINNOSTI ODPRÁŠENÍ ODSUNOVÝCH CEST NA AGLOMERACI SEVER
DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY
________________________________________
REKONSTRUKCE KASINA
PALACKÉHO 4527/30A, JABLONEC NAD NISOU
DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ
________________________________________
VĚDECKO-TECHNICKÝ PARK PLZEŇ (OBJEKT "G2"), PROJEKT ZVÝŠENÍ BEZPEČNOSTI PROVOZU TECHNOLOGICKÝCH LABORATOŘÍ
DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY
________________________________________

JEZDECKÁ HALA POĎOUSY
POĎOUSY, K.Ú.POĎOUSY, P.Č.509
DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ
________________________________________
VFN PRAHA - INTERNÍ ODDĚLENÍ STRAHOV, SOCIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ
PRAHA 6, ŠERMÍŘSKÁ 1921/4
DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY
________________________________________
STAVEBNÍ ÚPRAVY BUDOVY EKOCENTRA VE VLAŠIMI
KAT. ÚZ. VLAŠIM, PARC. Č. ST. 172/1, PLÁTENÍKOVA UL. 264
DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY
________________________________________
ZŠ VYŽLOVKA - REKONSTRUKCE OBJEKTU
NA NÁVSI 57, VYŽLOVKA, 281 63
DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY
________________________________________
INFORMAČNÍ CENTRUM PRO MČ PRAHA 3
MILEŠOVSKÁ 846/1, 130 00 PRAHA 3
DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY
________________________________________
BD TYRŠOVA Č.P.52,53,54 - REVITALIZACE SPOLEČNÝCH DOMOVNÍCH PROSTOR
TYRŠOVA ULICE Č.P.52,53,54, 266 01 BEROUN - MĚSTO
DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY
________________________________________
NOVÁ HALA
KOH-I-NOOR, MLADÁ VOŽICE 620, CZ 391 43
DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY